Általános szolgáltatási feltételek
A SoforNekem.hu weboldal és mobil alkalmazás általános szerződési feltételei, a továbbiakban SOFORNEKEM ÁSZF.

A SoforNekem.hu ÁSZF a SoforNekem.hu weboldal és mobil alkalmazás igénybevételéhez vonatkozóan tartalmazza a szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelességeket és feltételeket, fogalmakat, irányelveket.

A SoforNekem.hu weboldal és mobil alkalmazás, továbbiakban WEBOLDAL.

A szerződő felek:

1. A szolgáltató:
A weboldal üzemeltetője Gombos Attila egyéni vállalkozó, továbbiakban SZOLGÁLTATÓ.
Nyilvántartási száma: 32732080
Adószáma: 66212669142
Statisztikai száma: 66212669532023101
Telefonszáma: +36-70-222-0-333
email címe: info@SoforNekem.hu
weboldal: www.SoforNekem.hu

2. Az utas:
A weboldalt használó személy, aki ajánlatot kér, és elfogad a weboldalon keresztül a sofőrszolgálattól illetve sofőrszolgálatoktól sofőrszolgálati szolgáltatást vesz igénybe, emiatt regisztrál a weboldalon.

3. A Sofőr:
A weboldalon korábban regisztrált, a szolgáltatóval szerződést kötött sofőrszolgálati tevékenységgel foglalkozó vállalkozás.

További fogalmak:

Fuvar:
Az Utasnak és az általa megadott 1 db gépjárműnek az Utas által előzetesen, a weboldalon megadott kiindulópontról az Utas által megadott végpontra való eljuttatása a Sofőr által. 

A Szolgáltatás:
A szolgáltató az általa üzemeltetett weboldalon fogadja az Utas Fuvar kéréseit, melyre a weboldalon online lévő Sofőr/Sofőrök árajánlatot tesznek, a továbbiakban Közvetítői szolgáltatás.
A Szolgáltató a weboldal működtetésével közreműködik az Utas és a Sofőr/Sofőrök összekapcsolásában. A Sofőr ajánlatot ad az Utasnak, és amennyiben az Utas ezt elfogadja, azzal létrejön a szerződés az Utas és a Sofőr között. A Fuvar végén az Utas az elfogadott ajánlatban szereplő díjat kifizeti a Sofőrnek.
A Szolgáltató a Sofőrrel van szerződésben, az Utas a Fuvar ajánlat elfogadásával a Sofőrrel kerül szerződésbe.
A Sofőr és az Utas közötti szerződési feltételeket a Sofőrnek kell elérhetővé tennie az Utas számára.
Az Utas a weboldal használata során ajánlatot/ajánlatokat kap a Fuvarra.
Az Utasnak a Fuvar pontosítása érdekében meg kell adnia a Fuvar kezdőpontját, a végpontját, illetve amennyiben van a kitérőket, továbbá a gépjárműve rendszámát, típusát, színét, márkáját, fizetési módot és számla igényét. A beérkezett ajánlatok közül választhatja ki a számára megfelelőt, elfogadásával megrendeli azt.
Ezzel a Sofőr és az Utas között szerződés jön létre, amelyben a Sofőr vállalja, hogy a megadott feltételekkel végzi el a szolgáltatást.
A Sofőr a Fuvar ellenértékére a Fuvar teljesítése után, az Utastól jogosult.
Az Utas és a Sofőr között a szerződés automatikusan létrejön, amint a Weboldalon keresztül az Utas elfogadja a Sofőr ajánlatát, és a Sofőr köteles az ajánlatban rögzített áron nyújtani a szolgáltatást az ajánlatban meghatározott feltételek mellett, illetve az Utas köteles ezen az áron megfizetni a szolgáltatást.

Regisztráció:
Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldalra saját elhatározása alapján regisztrált, és elfogadja jelen szerződést.
A regisztráció történhet a weboldalon és/vagy az alkalmazásban az adatok megadásával, vagy regisztrálhat a facebook bejelentkezéssel.
A regisztrációkor megadott adatok helyességéért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Az Szolgáltató tájékoztatja az Utast, hogy a jelen ÁSZF elfogadása elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. A Ptk. 6:82.§ rendelkezései értelmében a Szolgáltató tájékoztatja az Utast, hogy a SoforNekem.hu ÁSZF elfogadásának módja a SoforNekem.hu alkalmazásba és/vagy a SoforNekem.hu weboldalra történő regisztrációval jön létre. A Szolgáltató az ÁSZF-et a rendszerében úgy rögzíti, hogy lehetővé teszi az Utas számára annak az Utas saját adathordozóján történő tárolását.
A regisztráció folyamán megadott telefonszám valódiságát a Szolgáltató automatikusan ellenőrzi egy automata rendszeren keresztül.
A regisztráció törlését vagy módosítását az Utas az info@SoforNekem.hu email címre küldött email-lel kérheti, amelyet a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül megtesz.

Árak:
A Közvetítői szolgáltatás az utas számára díjmentes.
Az Utas a Fuvar elfogadott díját a fuvar végeztével köteles megfizetni a Sofőrnek, amelyről a Sofőrnek számlát/nyugtát kell kiállítania és átadnia az Utas részére.
A Sofőr az Utast tájékoztatja az esetleges extra költségekről, ami lehet várakozási idő, esetleges kitérő díja.
Amennyiben az Utas előre nem jelzett kitérőt vesz igénybe, úgy a Sofőr tájékoztatja az extra költségekről.
Amennyiben az Utas semmit nem változtat a Fuvaron, akkor a Sofőr köteles az Utas által elfogadott díjért a Fuvart elvégezni.
Extra várakozásért az elfogadott fuvardíjon felül percdíjat számíthat fel a Sofőr, amelyet az Utasnak ki kell fizetnie.

Számlázás:
Amennyiben az Utas számlát kér a Fuvarról, azt köteles a weboldalon az igény leadásakor bejelölni, és a számlázási adatokat megadni.
Ezek az adatok a Sofőrnek megjelennek. Amennyiben az Utas a számlaigényét a weboldalon nem jelezte, akkor a Sofőr a számlaadást megtagadhatja.
A fuvardíj számlázása a Billingo számlázási rendszeren keresztül történik, a számlát a Billingo rendszer automatikusan elküldi az Utas megadott email címére.

Értékelések:
Az Utas értékelést tud adni a Sofőr szolgáltatásáról.
Értékelésében jellemezheti a Sofőr szolgáltatás idejét, megbízhatóságát, ár érték arányát.
Az Utas a negatív értékelését köteles szövegesen megindokolni.
Az obszcén, nem értelmezhető értékelést a Szolgáltató indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül törölheti.
A Szolgáltató az értékelések valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Utas kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik a mások személyiségi jogait sértő, vagy jó hírnévbe ütköző értékelés által okozott mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért. A szolgáltató fenntartja a jogot az Utas regisztrációjának törlésére, amennyiben az Utas értékelése jogellenes, vagy jó erkölcsbe ütköző, továbbá amennyiben személyiségi jogokat sért (Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénykönyv).

Felelősség:
A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldalban és alkalmazásban felmerülő szoftveres hibák miatt felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem felel az Utas és a Sofőr között fennálló szerződés következtében létrejött károkért, sem a teljesítés körülményeire, sem a teljesítés díjazása tekintetében. Az Utas és a Sofőr között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag a Sofőr és az Utas felel. Nem terheli felelősség a Szolgáltatót abban a tekintetben sem, ha a Sofőr és az Utas között meghiúsul a sofőrszolgálat igénybevétele, vagy nem megfelelően történik, és az nem a Szolgáltatónak róható fel. A Szolgáltató mentesül minden olyan felelősség és kár megtérítése alól, amely a Sofőr és az Utas közti szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből fakad.
Az Utas a jelen SoforNekem.hu ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldalt, a SoforNekem.hu alkalmazást, a SoforNekem.hu weboldalt és annak aloldalait is saját felelősségére használja. A felhasználói adatok hibás vagy téves megadása miatt a Szolgáltató nem felelős, azért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
A Szolgáltató nem felelős a Közvetítői szolgáltatás minőségéért, a Fuvar színvonaláért, az Utas és a Sofőr megfelelő magatartásáért, az egymásnak okozott károkért. Ezekben az ügyekben a Sofőr és az Utas között létrejött szerződés a mérvadó. A Sofőr köteles valamilyen formában elérhetővé tenni az Utas számára az Utas és a Sofőr közötti fennálló szerződést, amely a Fuvar elfogadásával jön létre.
Az Utasnak joga van azt elkérni, tanulmányozni, és minden pontját megismerni. Az Utas és a Sofőr között létrejött szerződésért a Szolgáltató nem felelős, a Szolgáltató csak közvetítő szerepet tölt be az Utas és a Sofőr között. A Szolgáltató kizárja a teljes felelősségét minden olyan hiba miatt, amelyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által, illetve a Szolgáltatótól független üzemeltetett rendszerekben, merülnek fel, ide értve az adatcsere zavar, információ torzulás, információ késés, vagy nem teljesítés miatt bekövetkezőket. Továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget a mobil készüléken pop upban megjelenő vagy éppen nem megjelenő információk miatt sem.
A Sofőr és az Utas az ezekből adódó kártérítési követelését a kárt okozó harmadik féllel szemben jogosult érvényesíteni.
A Szolgáltató a SoforNekem.hu weboldal és aloldalain, illetve a SoforNekem.hu alkalmazásban megjelenő hirdetésekért és azok valódiságáért semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

A SoforNekem.hu és az Utas közti szerződés megszűnése:
A szerződés megszűnése a Szolgáltató és az Utas között az alábbi módokon történhet:
1. az Utas kéri a regisztrációja törlését (a regisztráció pontban korábbiakban leírtak szerint).
2. a Szolgáltató törli, nem megfelelő használat miatt, beleértve a korábban kifejtett értékelés miatti törlést is.
3. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén.

Adatvédelem:
Számunkra fontos a felhasználóink adatainak védelme.
Ezért a felhasználó (az Utas) személyes adatainak kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik. Az Adatkezelési Tájékoztató a weboldalon megtekinthető.

Jogérvényesítés, panaszkezelés:
Az Utas az esetleges Szolgáltatással összefüggő panaszával az alábbi elérhetőségen élhet:
emailben: info@SoforNekem.hu
Telefonon: +36-70-222-0-333
Levélben: Gombos Attila E.V. 1141 Budapest Fogarasi út 163.
Panaszát 30 napon belül bíráljuk el, és segítünk annak megoldásában.

Amennyiben a Szolgáltató és az Utas között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Békéltetői testületi eljárás indítása:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

Panaszával felkeresheti a járási hivatalt, amelyeknek listáját itt találja: http://jarasinfo.gov.hu/ .

Záró rendelkezések:
A Szolgáltató és az Utas közti szerződés jelen ÁSZF elfogadásával lép hatályba, a Szolgáltatás igénybevételének feltétele az ÁSZF elfogadása. A Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, arról a módosítást megelőzően tájékoztatni köteles a SoforNekem.hu weboldalon a látogatókat, illetve a már regisztrált felhasználókat (Utasokat) a regisztrációkor megadott email címükön értesíteni kell. Amennyiben a változás bejelentését, emailben való kiküldését követően az Utas ismét igénybe veszi a szolgáltatást, úgy azzal automatikusan elfogadottnak kell tekinteni a módosított ÁSZF-et. Jelen ÁSZF nyelve magyar.